Månstråle. Draperi. Strålningsenheten. Karolinska sjukhuset 2005