Uppdrag från Landstingets

kulturnämnd Stockholm  2005.

 Textil bild och draperier till omklädningshytter  på strålningsenheten på   Karolinska sjukhuset i Stockholm.

bleke
manstrale
mstraledet
sstrale
sstrale2

Uppdrag från Statens kulturråd 1996.

Ridå till Manillaskolan i Stockholm.

Ridå Manillaskolan Stockholm
detalj


Ridå till Folkkungaskolan i Linköping 1994.

ridå  Folkkungaskolan  Linköping
Detalj